Algemene informatie

Cursusduur:

De lessen worden in 3 blokken per jaar gegeven, voorjaar, zomer, najaar.
Er wordt voor een compleet lesblok betaald.

Lesduur:

Een groepsles duurt 90 minuten.

Betaling lesgeld:

Voor aanvang van de cursus op  de rekening van WAP Interculturele Evenementen o.v.v. de cursusplaats.

Verhindering docent:

Bij verhindering of uitval zal geprobeerd worden een vervangende datum te regelen in overleg. Lukt dit niet, wordt er lesgeld gerestitueerd.